HorolithStar zuur 12kg

Vloeibaar zuur reinigingsmiddel ter voorkoming of verwijdering van kalkaanslag, melksteen e.d. uit melkleiding, melkkoeltank en overige melkwinningsapparatuur. HorolithStar zuur wordt toegepast voor periodieke reiniging van melkwinningsapparatuur.

– Voor effectieve verwijdering van anorganische vervuiling (calcium, mangaan, melksteen, ijzer, etc.)
– Lichte verwijdering van vet en eiwit
– Niet schuimend en licht schuim onderdrukkend
– Tast geen roestvrijstaal, glas en kunststoffen aan

– Dosering: 50 gram op 10 liter water
– Werkzame stof(fen): fosforzuur

Inhoud: 12kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Salpeterzuur Zwavelzuur Fosforzuur

EAN-code

4028162332124

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.