Chloortabletten P3-Ansep 300st

23,90

Prijs inclusief 21% BTW 28,92
Artikelnummer: 300027 Categorieën: ,

Ecolab is een desinfectiemiddel in tablet vorm en is zeer geschikt voor desinfecteren van materialen, apparatuur, gebruiksvoorwerpen en oppervlakken.

Inhoud: 300 tabletten

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigings- of desinfectie middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenverklaringen:
H302 Schadelijk bij inslikken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevarenaanduidingen: EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Trocloseen natrium, dihydraat.

Het mengen van dit product met zuren of ammonia leidt tot de vorming van chloorgas.

EAN-code

4028162152913

Merk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven