Blockit Pro Fast 210ml

Vanaf 23,27

(€ 33,00 incl. 21% BTW)

Staffelprijzen

Aantal Prijs per stuk/verpakking
1 27,27
2 - 3 26,27 -1,00 excl BTW
4 - 11 25,27 -2,00 excl BTW
12 + 23,27 -4,00 excl BTW
Artikelnummer: 100687 Categorieën: , ,

Blockit Pro Fast 210ml is een snelhardende en sterke polyurethaan lijm voor het lijmen van klauwblokjes.

Eigenschappen:
– Verwerkingstijd 22 seconden
– Uitgehard in 2 minuten
– Koker is te verwerken met speciaal doseerpistool
– Eenvoudig te openen dop zonder gebruik van tang o.i.d.
– Optimale verwerkingstemperatuur: 18-30 ºC
– Ook bij lagere temperaturen te gebruiken!

Inhoud: 210ml

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevaaraanduiding:
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:
P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P284 Adembescherming dragen. P280 Beschermende handschoenen dragen. P262 Mag niet in ogen, op huid of op kleding terecht komen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijderen contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. P304 + P340 NA INADEMING: slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een houding laten rusten comfortabel om te ademen. P308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

EAN-code

8717154826869

Merk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.