Agrivet Stalreiniger 5ltr

30,17

Prijs inclusief 21% BTW 36,51
Artikelnummer: 300233 Categorie:

AGRIVET-stalreiniger is een sterk geconcentreerd, alkalisch reinigingsmiddel. Het kan worden toegepast in de veterinaire en dierverzorgende sector. Agrivet-stalreiniger verwijdert probleemloos organische vervuilingen zoals voedselrestanten en mest. Het product kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht. Agrivet-stalreiniger kan met name toegepast worden voor het reinigen van stallen, kooien, hokken e.d. in de veterinaire en dierverzorgende sector.

Verwijder eerst grove, losse en vastzittende mest- en vuilresten. Bevochtig vervolgens de te reinigen oppervlakten met schoon water. Hierna een oplossing van 30 ml. stalreiniger per liter water onder lage druk opbrengen. Na een inwerktijd van 30 minuten afspuiten onder hoge druk. Bij moeilijk te reinigen oppervlakken of hardnekkige vervuilingen kan een tweede behandeling nodig zijn. Hierna kan eventueel gedesinfecteerd worden met een passend middel.
Een verpakking van 5 L. is voldoende voor 500m2.
Bevat: 30% natriumhydroxyde.

Inhoud: 5 liter

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigings- of desinfectie middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord:Gevaar

Gevarenaanduiding: Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35 mm dikte.. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.. Draag beschermende kleding. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Reactie:
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Opslag: Achter slot bewaren.

Verwijdering: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen: natriumhydroxide

EAN-code

8717154824216

Merk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven