Horolith Eco (v.h. Duolit-Z) 24kg

Zuur reinigingsmiddel voor de melktank en melkwinningsinstallaties op de boerderij. Te gebruiken in combinatie met het product Asepto Eco.

Eigenschappen:
– Niet schuimende, zure reiniger voor CIP- en melkwinningsinstallaties op de boerderij
– Bevat een speciale combinatie zuren, die zorgen voor een effectieve verwijdering van onder andere kalk- en zoutachtige vervuilingen
– Met behulp van bevochtigers wordt een zeer effectieve verwijdering van vetvervuiling en eiwitten gehaald
– Bacterieremmende eigenschappen
– Tast het rubber niet aan door speciale corrosieinhibitoren
– Product is biologisch afbreekbaar
– Uitstekend geschikt in combinatie met Asepto Eco

De Eco-producten zijn speciaal zonder fosfor, stikstof en chloor ontworpen en hebben dus minder invloed op het milieu.

Inhoud: 24 kg

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Zwavelzuur

EAN-code

4026162321661

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.