Asepto Eco (v.h. Duolit-A) 26kg

Vloeibaar sterk alkalisch reinigingsmiddel voor de melktank en melkwinnings-installaties op de boerderij. Te gebruiken in combinatie met het
product Horolith ECO.

Eigenschappen:
– Niet schuimend, alkalisch reinigingsmiddel voor CIP- en melkwinningsinstallaties op de boerderij;
– Door toevoeging van speciale complexvormers kan het product ingezet worden bij elke waterhardheid;
– Heeft uitstekende eigenschappen ten aanzien van het verwijderen van vet en eiwit vervuilingen;
– Asepto Eco tast geen rubbers aan;
– Product is biologisch afbreekbaar; Uitstekend geschikt in combinatie met Horolith ECO.

Toepassing / Indicatie: een reinigingsmiddel voor melkwinningsapparatuur
Merk: Ecolab
Dosering: 4 ml per 1 l water (0,4%)
Toediening: door middel van spoelen
Werkzame stof: kaliumhydroxide, natrium hydroxide

De Eco-producten zijn speciaal zonder fosfor, stikstof en chloor ontworpen en hebben dus minder invloed op het milieu.

Inhoud: 26kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

EAN-code

4028162321630

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.