AseptoRobot Clean robotreinigingsmiddel 27kg

AseptoRobot Clean is een chloorvrij sterk alkalisch product voor het reinigen van het AMS.

Het product is geschikt voor elk type AMS, bij voorkeur bij reinigingsprogramma‘s waarbij gebruik wordt gemaakt van heet water(hittereiniging). Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van andere melkapparatuur, inclusief koeltanks. De Robot producten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in AMS.

Inhoud: 27kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP):
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: natrium hydroxide

EAN-code

4028162321746

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.