Inciprop Extra Schuimreiniger 22kg

Artikelnummer: 300215 Categorieën: , Prijs op aanvraag

Stalreiniger met ingebouwde schuimversterker. Voor een frisse en schone stal. Reinigt en ontvet wanden, hekken en vloeren snel. Tast geen materialen aan, biologisch afbreekbaar. Toepassen met een schuimlans.

Dosering: 1 ltr. op 100 ltr. water

Werkzame stof(fen): o.a. natriumhydroxide

Inhoud: 22kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/ afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: natrium hydroxide

EAN-code

4028162216073

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven