Inciprop Extra Schuimreiniger 22kg

106,51106,51

Prijs inclusief 21% BTW 128,88
Artikelnummer: 300215 Categorieën: , ,

Stalreiniger met ingebouwde schuimversterker. Voor een frisse en schone stal. Reinigt en ontvet wanden, hekken en vloeren snel. Tast geen materialen aan, biologisch afbreekbaar. Toepassen met een schuimlans.

Dosering: 1 ltr. op 100 ltr. water

Werkzame stof(fen): o.a. natriumhydroxide

Inhoud: 22kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/ afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: natrium hydroxide

EAN-code

4028162216073

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top