Inciprop 501 schuimreiniger 12kg

Artikelnummer: 300127 Categorieën: , Prijs op aanvraag

Stalreiniger met ingebouwde schuimversterker. Voor een frisse en schone stal. Reinigt en ontvet wanden, hekken en vloeren snel. Tast geen materialen aan, biologisch afbreekbaar. Toepassen met een schuimlans.

Te gebruiken op vloeren, wanden, tegels, kookketels, RVS-tanks, spoelbakken e.d. Het product is biologisch afbreekbaar en geeft geen problemen in de drijfmestkelder.

Eigenschappen
– sterk geconcentreerd
– matig schuimend
– bevat uitsluitend biologisch afbreekbare opppervlakte actieve stoffen
– bevat anorganische zuren
– hoge stabiliteit
– verwijdert kalk- en melksteenresten

Toepassing
Altijd voorspoelen met lauwwarm water tot alle zichtbare vuilresten verwijderd zijn. De inwerktijd is ca. 5-15 minuten. Vervolgens oppervlakken met voldoende schoon koud water naspoelen.

Dosering
sterke vervuiling: 1 op 3,
regelmatig gebruik: 1 op 20
buitenkant melktank, verwijdering lekstrepen: onverdund.

Werkzame stof(fen): anorganische zuren, oppervlakte actieve stoffen.

Inciprop 501 nooit voor, na of tegelijkertijd met chloorhoudende middelen gebruiken, er kan chloorgas ontstaan. Niet mengen met andere producten.

Inhoud: 12kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/ afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Salpeterzuur

EAN-code

4028162248081

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven